Egy Jobbik Földesért Lengyel Sarolta honlapja

Adjon az Isten szebb jövőt!Vörösmarty Mihály

Tót csuda! mely dolog az: hogy a magyar ellen ugatsz?


Zabgyerek! te horog lábú hegy'mászni teremtett
Tót csuda! mely dolog az: hogy a magyar ellen ugatsz?
Megvesztél-e, hogy eb fogadat vigyorítod Uradra,
S annyi kegyelme után föl marod álmaiból?
Ódd magadat! ha fölébreszted, bizony elbotoz egyben,
Bőrödből ki vet, és azt buta dobra üti.-
Majd bezzeg akkor bőgsz, és bőgve Swatoplug apádat
'S hasztalanul hívod szürke vitézit elő.
Mert rajtok síron túl is nyargalva megy Árpád!
S vas sarkantyúját oldalaikba veri.
Azt mondod: ha magyar szóból a tót kimaradna,
Szólani nem tudván, bőgene a' ki magyar.
Hogy lehet az? te egészen tót csak bőgeni tudsz, és
Medve hazádban nem hallani emberi szót.-
"Krk, Szmrt, prszt - " Ne üvölts! mert elfúlsz tőle 's bögyödből
A zab, melyet evél, - vissza böfögve meg öl.

1836


A PRÁGAI TAVASZ

A prágai tavasz gyorsan jött,
Szabadságot és reményt hozott,
Újra víg lett gyermek és felnőtt:
Aj zsije Dubcsek! — a nép dalolt.
Felkelt a nép Csehszlovákiában,
Sztálini igától szabadult.
Két dolgos nép, jó barát vidám.
Vidám, bár látja: a szenny lapul.
A szenny, a gonosz lapulva vár,
Tiszaágcsernyőn krákog: kár, kár!
Időt húz, becsap: „tiéd a gyár!“
Tiéd? Mióta? — gondolkozz már!
A gyár, a föld és minden amit látsz,
Az újburzsuj hitbizománya,
Ki vizet papol és te csak vársz,
Hiszed: a népé a „nép kormánya“...
Szabad vagy, mégis börtönben élsz,
Határsmasszere némán rád lő,
Ha vasfüggönyt sértve komához mész,
Ellenség lettél, bajkeverő!
Ellenség hazádban? — hülyeség!
Az „elvtárs“az, ő, az újburzsúj!
Ő szopja véred, nagylábon él,
Ő utazhat, paszportja új...
A „mi“ elvtársunk minket lop meg,
Nyaralót épít, Mercin jár–kel,
Csemegét zabál ő mellesleg,
Kritikát gyűlöl, tanács nem kell!
Csak ő az „okos“ mindentudó,
Pártja nevében gazdaggá lett,
Népe meg szegény földönfutó,
Bolsi maszlagán sírva nevet.
De most már fellázadt ellene,
Vétója hangos: bolsi nem kell!
Éljen a Szabadság-szerelme!
A párt nyomort ad és bajt kever!
Muszka ezt nem tűri, visszavág,
Bevonul, lerohan és megszáll,
Akár a náci testvére hág
Törvényt, igazságot. Elég már!
Elég már Sztálinból–Hitlerből,
Rabbá lett népünk élni akar,
Nem kér a pártból sem Brezsnyevből,
Huszákból, ki árulást takar!
A prágai tavasz gyorsan jött,
Szabadságot és reményt adott,
De áruló hívta bitang lőtt,
És a szabadság elporladott...
(1968)


AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI BŰNSZÖVETKEZET GYILKOSAINAK ÁLDOZATAI:
Bódy Gábor filmrendezőCsengey Dénes szociológus, országgyűlési képviselő Prof.dr.Elbert János kritikus, műfordító, egyetemi tanár, igazgató Prof.dr.Hajdu János István alezredes, egyetemi tanár, rektorhelyettes


AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI BŰNSZÖVETKEZET GYILKOSAINAK ÁLDOZATAI:
Karsai Lucia Balázs Béla-díjas filmdramaturg, tv szinkronnrendező Kerényi Grácia műfordító, költőnő Kizmann Lajos gookárt-versenyző, repülőgép-pilóta Fábián Zoltán író, költő, az Írószövetség titkára

Roland von Bagratuni:

A GYILKOS KOMMÜN

Bolsevik betyárnak szavát ne hidd!
Nem „forradalmat“, „békét“ népének vitt,
Áhított Kánaánt, egyenlőséget,
Nem szült demokráciát, népszerűséget.
Édes-fényes mázba tekert elveit
Az ész fedezetlen csekként elveti,
Mert ha más amit hal annál, mit lát,
Már robban az eléje emelt műgát!
Az álnok ál-jótevőnk igaz arca:
A rossznak a jó elleni csúf harca,
Melyben pusztul a fény, győz a sötétség,
Istent, szolgáját támadni „nem vétség“...
„Nem vétség“ hazudni, csalni, ölni,
Világkommunizmusról regéket papolni,
Miközben a pártburzsúj elfordul
Népétől, ha léte rosszra fordul...
A kommün vezére hitleri pózban
A sátán nyergében aligha józan!
„Népek barátságáért“ népeket ölt,
S egyetlen börtön lett a „szabad“ föld...
Hitleri lágernél rosszabb gulágja,
Igaz százezrek életét elvágja,
Állativá süllyedik a józan ész,
Ezer év kultúrája semmivé vész...
Fiát az apjának ellenségévé,
Barátot, szeretőt tesz spiclijévé,
Gazdagot kifoszt, hogy ő legyen gazdag,
A szegénynek jól jön bármilyen maszlag!
Jóságosnak álcázott gyilkos „elvtárs“
A bolondnak, hitszegőnek remek társ,
Szélhámos tanait követniük öröm:
„Pusztuljon a „nem enyém“, „nem a bőröm“...“
A történelmet becsapni nem lehet,
Csúf elvekkel jót e földön nem tehet!
Tudta ezt Robespierre, Danton és Marat,
A forradalmárokból mára mi maradt?!
Egymásnak estek, a vezér vezért ölt,
Az álkövetői most tesznek új kört:
Megölték Lenint, majd Rajkot, Nagy Imrét,
Híggá vált eszmékért haltak meg ismét!
Óh, buta te ember, hát nem okulsz még?!
Az álmodozások kora réges–rég
Már elmúlt, ébredj, s tovább ne aludj!
A gonosz ellen fogj össze, ne álmodj!
(1978)

Roland von Bagratuni:

FÁBIÁN ZOLTÁN HALÁLÁRA

Ismét itthagyott egy jó barát,
Ki lengyel honért itta borát,
Egy érzékeny–törékeny költő,
A barátság rekordját döntő
Egyetlen művével, a „Żal“-al,
Mely visszaadta mindazt mi bánt,
Lelkesít, izgat Krystynat, Jánt,
Kędrát és bálványát: Chopinját.
Fábián Zolin autó gázolt át,
Szentendrén, a zebrán, egy Passat.
A torz közlemény véletlent mond,
Hisz a helyszínelés „nem volt gond“
A jegyzőkönyvező részére:
«Csúszós út sodorta szélére
A „vétlen sofőr“ Gyorskocsiját!»[1]
Ne hazudj zsaru — kurva anyád!
Legjobban tudod: merénylet ez,
Gyors elnémítást feltételez,
És tudod ki volt a felbujtó,
A rút pallosával lesújtó.
Zoli is a Solidarnośćért
Élt, rajongott, és Wałęsaért,
A szabad lengyel hont éltette,
Bár a nyelvüket nem értette.
A Solidarność győzelmével
Új kor állt be az életében,
S a bölcs eszme új gyászt hozott:
Elbert után most ő távozott...
Béke poraidra jó barát,
Nem te vagy az elvtorz renegát!
(1983)Roland von Bagratuni:

A SOLIDARNOŚĆ GYÕZELME

Örömhírt szállított a bolsevik posta:
Uralmát lengyel honban a népharag elmosta!
A Solidarność kibontotta zászlait,
És a nép elvetette a párt zagyva tanait!
A hajógyári munkás Wałęsa győzött,
Már nem retteg, nem bujkál az egykoron körözött,
Új népi szakszervezet harcos vezére,
Mert végre a hatalom átkerült a kezébe!
Az Isten és egyháza támogatásával,
A dolgozó tömegek hangos biztatásával,
Engedményre késztette a gyilkos pártot,
Végrehajtásra nyújtotta be a lejárt váltót.
Azt a váltót, melyet Rakowskiék adták,
Mert az országot bénító sztrájkokat megunták,
És sejtették, hogy szavuk már alig hihető,
Remélték, hogy maradék hatalmuk még menthető...
A lengyel dolgozó rég nem hitt a pártnak,
Az üres szavaknak és sok-sok zagyvaságnak,
Melyeket összehordtak a pártokosok,
Hisz nem voltak már bennük realitások...
A lengyel nép már nem tűrte, hogy becsapják,
Már azt sem, hogy a nevében ellene hangolják
Mindazokat, kik párttagok lévén mondták:
Csak azért léptek be, mert ők a jobb jövőt várták...
Ők bíztak a párt megújulásában,
És a vétkesek felelősségre vonásában,
Abban, hogy biz, Nincs még veszve Lengyelország,
Visszatér még a mosoly az összes gyermek orcán...
Bíztak, hogy nem lesz már húsjegy és sorállás,
Javul, iparához méltó lesz a közellátás,
Nem lesz tilos gondolkodni és „pofázni“,
És télen a lakásán senki sem fog már fázni...
A dolgos lengyel nép bízik Wałęsaban,
Ki jelesre vizsgázott a szervezőmunkában,
Az illegalitásban folytatott harcban,
És melósként szemlélte, mi megy végbe a pártban...
Abban a pártban, amely egyre jobban bénult
És a tehetetlenségtől már de facto kimúlt.
Kimúlt a torz szatelittjeivel együtt,
Melyeknek munkája a sok papír közt elvegyült...
A pártreputáción már nem volt tiszta folt,
Mindenek átka a példátlan bürokrácia volt,
Mely mindenütt sötét kísértetként trónolt,
S ettől az országban már anarchia honolt...
A bürokráciával jóllakni nem lehet,
Közértbe bárki csak pénzzel a zsebében mehet,
Bolsi menyországot ígérő pártprogram
Ugyanígy megfoghatatlan, akár a hologram...
Imádkozzunk Istenhez Wałęsáékért,
A további viharos kibontakozásukért,
Mert a Solidarność mi értünk is harcol,
Ha győz, a múlté lesz, hogy a párt minket befirol!
Mert a bolsi becsület fabadkát sem ér,
A rovott múltú pártból a nép többé már nem kér!
A Solidarność kibontotta zászlait,
És mindörökre elkergette a párt urait!
(1981)

Roland von Bagratuni:

A VÖRÖS KÓR PUSZTULÁSA

Hurrikán pusztít lengyel honban
(Ezer év óta már hányadszor?),
Öl, butít, lelkekben gyász lobban:
Ismét arat egy halálos kór.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

Muszkáktól hurcolták be hideg,
De bikariogató színét,
Elve harcosan butító, rideg,
Elámítja álnok „hős“ szívét.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

Nem lát, hal, érez a becsapott,
S övéi ellen kűzd, harcol,
Öl gyereket, anyát és papot,
S a józan ész ellen dacol.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

A kór sokakat meg-megtámad,
Pusztítja hitványak lágy agyát,
Öl, butít, jónak hitt nyomort ad,
S gyengíti a haza–anyát.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

De győzött már az erős lélek:
Wałęsa kitűzte zászlaját,
S világszerte zeng az ének:
O Solidarność, érted élek!
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!
(1985)


Roland von Bagratuni:

SOLIDARNOŚĆ GYÕZ!

A történelmi siker mámorító, csodás!
Győzött az igazság a győzelmükkel:
A Wałęsa vezette üldözött óriás
Zászlait kibontva már nyíltan jár–kel.
Még harap, mar, ver a vörös gonosz, a Júdás,
Még gyilkol, nőt, papot, ifjút nem kímél,
Internál, hazudik, a fél bolygót becsapja,
Veszítve maradék hitelét ítél;
Börtön, száműzetés, perfid gyilok a lapja,
A hamiskártyás lengyel Pinochetnél
Mindenkit becsapni e kűzdelem alapja.
A bolsevik gestapó félelemtől tombol,
Mert öklét levágta a nép haragja.
Még álnok — szent pózban beképzelten lerombol
Mindent, mi sátáni útját állja,
Hitványan népe ellen a nép nevében szónokol,
S eközben a halál brigádja
Popiełuszkot, Elbertet, Kerényit gyilkol,
De az igazság győzelme már várja
A dicső Solidarność híveit és sokkol:
A gyilkos árja után vörös párja
Végképp a történelem süllyesztőjében dokkol.
(1987)


Poznań - 1956-os EMLÉKMŰ

Poznań - 1956-os Forradalom

Poznań - 1956

Poznań - 1956-s Forradalom - itt (az UB =ÁVH megyei székháza ostrománál) sebesült meg 1956.június 28-án a nagyherceg

Poznań - 1956 jönnek a szovjet tankok

Roland von Bagratuni:

POZNAŃBAN MA EMLÉKMÛVET AVATTAK

Poznańban ma emlékművet avattak
Azoknak, kik értünk–érted meghaltak.
Annak a felkelésnek ünnepén,
Mely a magyar ötvenhat küszöbén
Elsőként zengte: munkát és kenyeret!,
És nem ellened, én érted, teveled
A gonoszt űzöm el Lengyelhonból,
Mert elég volt már a fájdalomból!
Poznań népe elsőként űzte el
A gonosz zagyva tanait és kelt fel
Az új muszka jogbitorlás ellen,
Mely lengyel hont rabbá tette csellel,
Véggyarmatává degradálta újból.
Torz tanaival a mérgezett kútból
Itatta halálra a lengyel hont;
Sok jóhiszemű lett betyár, rosszcsont,
Ki elvből lopott, hazudott s gyilkolt,
Féktelenül terjesztve a bolond kórt.
A hitleri kór új néven tombolt
(Hogy szakadná rá a sötét égbolt!),
Horogkeresztjét csillag váltotta fel,
Lágerek helyett gulágba vittek el
Papot, hazafit, elégedetlent
S mindenféle „osztályidegent“,
Kik szavukat emelték a kór ellen,
Még azt is, kinél plecsni volt a mellén.
Mert a náci–bolsi kór papjai
(A bolond eszme korcs–torz rabjai)
Készek voltak — ha a párt úgy kívánta —
Azt is megtenni, mit emberpalánta
Józan esze is mélyen megvetett
És maszlagot soha meg nem evett.
Elegük lett a szürke Pobedákból,
Melyekkel stikán vitték el a házból
A bosszús szomszéd vélt ellenségét;
Vagy az „izgatót“ és feleségét.
Elegük lett az anarchiából, szennyből,
A sátánok szülte bolsevik „mennyből“.
A pártvezetés rossz szervezését,
Hibás koncepciók sokféleségét
Követő nagy–nagy nincstelenségből,
Az inflációból, hús-kenyérjegyekből.
Dalolva mentek ki az utcára,
Hogy ott leljenek aljas halálra.
Mert lőttek rájuk a gyilkos UB-sek,
A párt által buzdított fegyveresek,
Nem kímélve gyermeket és anyát,
Köpték, gyalázták a lengyel hazát,
A becsületet, az Istent és nyáját,
Bár gonoszságuknak nem lelték párját.
Munkát, kenyeret akart a nép,
A bolsi korbácsból többé nem kért.
Poznań ötvenhatját csúfan leverték,
Akár később ezt magyar honban tették,
De a lengyel testvér nem adta fel,
Mert tudta: csak Isten előtt felel,
A pártnak és pribékjeinek sosem!
(Mondhatod a magadét, úgysem értem!)
Fújta is a párt a szlogenjeit
(A rosszsebb vitte el az elveit!),
A lengyel testvér folyton-folyvást lázadt,
Így sokszor láthatta a diliházat,
Mert a „bölcs“ párt ellen fellázadni
És maga–magának pofont adni
Szerintük egyazon elmebetegség,
S a diliház a legjobb fizetség!
A pszichiátriai kezeltre mi vár
Jól tudta a pártítélet sáfár:
A bolondok közt a bölcs is elbutul,
„Rögeszméitől“ gyorsan megszabadul!
Nincs bírósági cirkusz, ítélet,
Amúgy „liberális“ börtönélet,
Mely letelte után ismét visszavág
A „belső ellenség“, ki (párt-)törvényt hág...
Kerültek is sokan diliházba,
Kik megújultan merültek lázba
A „beteges“, „felforgató“ eszméktől,
Demokráciát visszaváró reménytől...
Azonban ki makacs volt és elszánt,
Az efféle „kegyelemre“ nem várt,
Sztrájkolt, kemény börtön lett a jutalma,
Hát ilyen ma a bolsik uralma!
Poznańban ma emlékművet avattak
Azoknak, kik értünk–érted meghaltak.

Poznań, 1981. június 28.


Kerényi Grácia, Solidarność-szimpatizáns

Roland von Bagratuni:

GYILKOSOK GRASSZÁLNAK ORSZÁGSZERTE

Gyilkosok grasszálnak országszerte,
Modoruk aljas és istenverte.
Fasiszta bitangok Lenin nevében
Gyorsan végeznek a gyilok hevében
A Solidarność embereivel,
Pártúk bölcs, bátor ellenségeivel.
Támadnak otthon is és magyar földön,
„A gyilok biztos, de nem úgy a börtön“ —
Tanulták a KGB-től hajdan...
Óh, emberiség! Nem látod: baj van!
SB a gyilkos és vele a „nagy“ párt,
Tudja ezt bölcs ember, mást nem is várt!
Ezért a rendőr mindent eltussol,
S vele az ügyész szintén kussol.
Van közös kapocs, van összefüggés,
A titok nem az, rossz tanár a csüggés!
A gyilkos nem rabol, nem kutat és
A névsor, a sorrend is rámutat:
Elbertet, Popiełuszkot és Fábiánt,
Majd Bódyt, Kerényit, Hajdút és Kizmant,
Mind pártbakók tették el láb alól,
Hisz a párt szörnyeket is felkarol...
Így volt ez Sztálin „atyuska“ idején
A katyńi dombság halálmezején,
Hol védtelen lengyel rab-tiszteket
Halomra ölték mint veszetteket,
Hisz Hitlertől átvett „bölcsesség“ szerint
A halott ellenség nem támad megint,
Olcsóbb a golyó, a hóhér bére,
Hej follyon hát a renegát vére!
A másként gondolkodóé sem számít,
A közvélemény papolhat majd bármit,
A hitleri–Sztálini „igazság“
Csak az „ellenségnek“ nagy–nagy gazság...
Az „osztályellenség“ nem nagyon számít,
„Rendkívül fontos“, a párt hogyan ámít!
A párt-„bölcsesség“ biz' tökéletes,
A pártember nem pap vagy szerzetes,
Ő lophat, ölhet, csalhat és rabolhat,
Asszonyt, gyereklányt megerőszakolhat,
Hisz tudja: hűségért hűség jár,
Nem számít, hozzá milyen tapad sár;
A párt mindig segít, ha kell: eltussol
Bűnt, mocskot, sikkasztást, ha jól kussol!
Kussol hát mindenki e hazában...
Óh, emberiség! Nem látod: baj van!
(1985)Roland von Bagratuni:

FÖLDRENGÉS ÖRMÉNYHONBAN

Szörnyű hírt hoztak a telexgépek:
Földrengés pusztította Örményországot,
Gümriben, Szpitákban döbbenetes képek
Pokollá tették a menyországot!
Óh, földrengés sújtotta őshazám,
Felmenőim, véreim, testvéreim:jaj!
Miért szenvedsz ismét örmény anyám,
Testedet folyton kín gyötör és nagy baj?
Véredet szívják, felhasít a tőr,
Megaláz, pusztít háború, földrengés, ár,
Hol perzsa, római, török gyötör,
Évezredek óta csak te sírsz, ne tedd már!
Ne tedd már, hogy némán tűrsz népírtást,
Öveid jajgatását, nélkülözését,
Esztelen halált, csúf deportálást,
Százezrek halálát, vagy menekülését!
Elsők közt nemzetállam te lettél,
Adtál Urunknak templomokat, szép hazát,
És krisztusi keresztet viseltél,
Világunknak te adtál reményt, kultúrát.
De neked ki segít, mit ad? — mondd már!
Kemali gyilok, török–szovjet megszállás,
Szumgájt, Karabah, Gümri — elég már!
Legyen végre csend, nyugalom, megállás!
Gümri–Szpitákban sokan szenvednek,
Siratnak férjet, gyermeket, feleséget...
Legyen már békés léte népednek,
És ismét dús paradicsommá tesz téged.

(1988)


Prof.Dr.Elbert János, Solidarność-szimpatizáns

Roland von Bagratuni:

ELBERT JÁNOS HALÁLÁRA

Halott a barátom, többé nem él!
Nem retteg az ÁVÓ-tól, már nem fél,
Nem gyötrik rémálmok, vakriadók,
Elérték őt az álnok gyilkosok.
Elbert Jánost orvul gyilkolták meg,
Igaz a hír: öngyilkos lett tényleg?
Hazugság, bolsi dezinformáció,
Az állításukban semmi ráció!
Siófokra ment le elpusztulni,
Gondtól, élettől szabadulni?
Képtelenség ez, zagyva ámítás,
Mert meghalni otthon mégiscsak más!
Egy öngyilkos rögtön pusztulni megy,
Nem jó a messzi tó, távoli hegy,
Hisz otthon, a kádban „jobb“ halált lel,
A saját ágyban is tán megfelel...
Elbert Jánost orvul gyilkolták meg,
Igaz a hír: öngyilkos lett tényleg?
Vagy tán pechjére esett a tóba,
Tényleg sétálni ment a mólóra?
Zagyvaság mindez, nagy blöff, ámítás,
Ismert ÁVH-s dezinformálás,
Vagy tán az SB-jé, KGB-jé,
Népünk két ősi ellenségéé!
Volt baja elég szegény Jancsinak,
Ideje kevés a professzornak,
A direktornak, műfordítónak,
A barátság bölcs, jó bajnokának!
Minek ment volna ép Siófokra,
Titokban szökve, mint egy légyottra?
Ki elől futott, vagy tán menekült,
Hogy éppen a Balatonba került?
Halált nem akart, ezt jól tudom én,
Ki sok közös ügyet intézvén,
Ismertem Jánost, mint ő tenyerét.
Gyilkosok vitték el az életét!
Azok, ki ellen emelte szavát,
Igaz: titokban akarta javát
A Solidarność győzelmének,
Drukkolva lengyel hon bölcs népének.
Sokat utaztunk ki télen–nyáron
Elbert Jancsival át a határon,
Kerényi Grácia „nagy“ Trabantjával,
Vagy pedig Kizman víg Volgájával.
Ilyenkor sokszor követtek minket,
De ekkor Jancsi nagy flegmán intett:
KGB? ÁVH? — képtelenség!
Az igazi barát nem ellenség!
Ő pedig barát volt, műfordító,
Ki árthat neki, ki bölcs tanító?
Grácia remegett, hisz futár volt ő,
A bolsevik rendszert oly gyűlölő,
Ál-tanaival kűzdő, harcoló,
Rút hazugságait megcáfoló.
Hitt a Solidarność győzelmében,
Lengyel honban volt az elemében.
Én mutattam be Popiełuszkonak,
A Solidarność-prédikátornak,
S Jancsi is imádkozott velünk,
A népért és értünk, nem ellenünk!
Mondta: az Isten bölcs, ő mindent lát,
Ezért nem értem „öngyilkosságát“!
Az biztos: bolsik közt található
A kegyetlen, álnok orvgyilkoló!
(1983)


a szentté avatott Jerzy Popiełuszko atya, a nagyherceg egyik legjobb barátja és gyóntatója volt

Roland von Bagratuni:

A VÖRÖS KÓR PUSZTULÁSA

Hurrikán pusztít lengyel honban
(Ezer év óta már hányadszor?),
Öl, butít, lelkekben gyász lobban:
Ismét arat egy halálos kór.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

Muszkáktól hurcolták be hideg,
De bikariogató színét,
Elve harcosan butító, rideg,
Elámítja álnok „hős“ szívét.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

Nem lát, hal, érez a becsapott,
S övéi ellen kűzd, harcol,
Öl gyereket, anyát és papot,
S a józan ész ellen dacol.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

A kór sokakat meg-megtámad,
Pusztítja hitványak lágy agyát,
Öl, butít, jónak hitt nyomort ad,
S gyengíti a haza–anyát.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

De győzött már az erős lélek:
Wałęsa kitűzte zászlaját,
S világszerte zeng az ének:
O Solidarność, érted élek!
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

(1985)

Roland von Bagratuni:

ARCAH–KARABAH

Gyöngyök–gyöngye e kis ország,
Mely büszkén szabad, ha lehet.
Van itt minden, mi kell:
Jószág, baromfi, szőlő, kikelet,
Van barack, málna és eper,
Búza, burgonya is terem.
A hegyekben arany hever,
Szénbányákat lát a szemem,
Szebbnél szebb márványlapokat
Csiszolnak itt dolgos kezek,
Ásnak kutakat, árkokat.
Látván mindezt boldog leszek,
Tudván: holnap is ezt lelem,
Érezvén: mindenki vidám,
A múlté a mély félelem,
Ágyúkból lecsapó villám,
Mely váratlan ezreket ölt,
Rommá tett házakat, gyárat,
Szebbnél szebb szobrokat széttört.
Megrongált iskolát, gátat.
A háború édent pusztít
Örmény Arcah ősi földjén,
Népére kínhalált zúdít,
Mély vigyorral kiált: „öljél!“
És gyilkol a török sátán,
Anyát, gyermeket nem kímél,
Aggot rőzsével a hátán
Egyaránt halálra ítél.
Pusztít, öl e pokol népe,
Rémületet, félelmet kelt.
A világ akkor is vak lett,
Amikor milliókat ölt,
Deportált, hazátlanná tett,
Mitől máig remeg a föld,
Melynek lakói elvárják:
Nürnberg most is ítélni fog,
Hisz árják és nem árják
Mind úgy vélik: ebből már sok!
Nép népet nem üldözhet el
A régmúlt ősök földjéről,
Harag helyett rég béke kell,
Beszéljünk hát békéről!

(1993)Kizmann Lajos gookart-versenyző és repülőgép pilóta, Solidarność-szimpatizáns - az ávéhások bombát tettek a gépébe


Bódy Gábor filmrendező, Solidarność-szimpatizáns


Jerzy Popiełuszko atya


Gombos Tibor - kommunista náci ávéhások megölték a feleségét, aztán rákenték a gyilkosságot - ehhez is pofa kell!

Fábián Zoltán elennzéki költő, író, Solidarność-szimpatizáns az Írószövetség titkára és Roland von Bagratuni i nagyherceg Leányfalun 1975-ben
Roland von Bagratuni:

BÓDY GÁBOR HALÁLÁRA

Őt is megölték, Bódy Gábor halott!
Mint eddig: a hóhér semmit nem vallott,
Kilétét rejtélyes homály fedi,
A gyilkost a rendőrség fedezi!

A hatóság azt mondja: „öngyilkos lett“ —
Felvágta erét, a kádban halált lelt... —
Furcsa egy halál, csak gondoljunk rá:
Rádiót hallgatva megy másvilágra?

Egyesek elhiszik, hogy öngyilkosság,
Hisz egy bánatára nem volt orvosság:
Remekművét, a „Psychét“ említik,
Filmjét ma is telt házzal vetítik!

Bár nem sokon múlott az, hogy betiltsák,
Hogy „rendszerellenesnek“ nyilvánítsák,
Annál is inkább, mert Bódy Gabi
Fütyült rá, mit mond az Aczél „api“...

Tévéfilm változatának kópiája
(Máig nem tudni, ez kinek hibája,
Vagy talán szándékos mulasztása)
Elveszett és kizárt a pótlása...

Én jól tudom: Gabi nem azért halt meg,
És e gondolattól a testem remeg,
Hisz most már bármikor rajtam a sor,
Engem pusztít el a halálos kór!

A halálos kór, mely végzett Elberttel,
Majd családjával (már akkor rettegtem!),
Fábián Zolival, Kizman Lalival,
Majd Kerényivel, Popiełuszkoval...

Egy közös volt bennük — kevesen tudják —
Soha nem mondták: „életüket unják!“,
És még valami — ez lényegesebb!: —
A Solidarnośćért lelkesedtek!Külön–külön, de együtt is oly sokszor
Mondtuk: „nem terád, én érted haragszom“
Vérzivatarban és elnyomásban
Szenvedő testvér Lengyelországban.

A Solidarność fényes csillagáért
A várva–várt lengyel rendszerváltásért
Oly sokszor lelkesen imádkoztunk,
Jelvényét zakónkon büszkén hordtuk.Érthető okból nem dicsekedtünk,
E győzelemért mit, hogy tehetünk,
De tudom–sejtem: nem tétlenkedtek,
Mindent megtettek, mit csak tehettek...

Még azt is gyanítom: Gombos Tibornét
Szintén emiatt aljasan megölték,
Majd gaztettüket a szörny brigantik
A megboldogult férjére kenték...

A lengyel gestapó gaz pribékjei —
A hírhedt KGB torz neveltjei —
Tény: Magyarországon is grasszálnak,
És aljas módszereket használnak!

Az „internacionalizmusnak“ hála,
Ez népek barátságának halála,
Mert a magyar rendőrség „nem lát, hal“,
Akkor sem, ha horgára fut a hal.

Ezen igazán nincs mit csodálkozni,
Egy marad: az Istenhez imádkozni,
Szakadjon a pártra a kárhozat,
Ne én legyek az újabb áldozat!

(1985)


Roland von Bagratuni:

ARMENIA SZERELMEM

Már ismeretlenül szerettelek,
Sokszor álmodtam Rólad szépeket,
Folyvást vártam, hogy megtekintselek,
Kutattam Rólad készült képeket.
S gerjedt irántad a szerelmem,
Bár jóapám mondta: „tiltott gyümölcs“,
Higgyem el, ha drága az életem,
Hisz őseink tapasztalata bölcs!
Soká nem értettelek jóapám,
Hisz titkoltad, mit ítélt a balsors,
Mi okból pusztult el sok dédapám,
Miért lett nagy–fényes családunk korcs...
Titkoltad nagy őseink mivoltát,
Mert hajdan szerelmünk (óh!) másé lett,
Bár te is gyűlölted a mihasznát,
Ki szerelmünket nincstelenné tett...
Szerelmünk hajdan gazdag és nagy volt,
Mígnem elveszet majdnem mindene;
A gonosz török pusztított és ölt,
Tűzzel és vérrel kűzdött ellene...
De érzem, már közeli a nagy nap,
Velem az Isten is úgy akarja:
Ősi szerelmünk mindent vissza kap,
Hazánkat török többé nem marja...
Már ismeretlenül szerettelek,
Sokszor álmodtam Rólad szépeket,
Folyvást vártam, hogy megtekintselek,
Kutattam Rólad készült képeket.
És eljött a várva–várt pillanat,
Armenia-szerelmem tiéd vagyok,
Tiéd minden tett és bölcs gondolat,
Egybekelve leszünk ismét nagyok!

(1992)
Roland nhg Kéri Kálmán lakásán 1970-ben.


Zbigniew Brzeziński, az USA elnökének nemzetbiztonsági főtanácsadója és Jerzy Giedroyć herceg. Sokat tettek a vörösnáci diktatúrák megsemmisítéséért. A történelmi fényképet Mesnil-le-Roi-ban Roland nhg készítette.


Roland nhg készítette a Solidarnośćot népszerűsítő röplapokat


A világhírűvé vált fényképet Roland nhg készítette: Henryk Jankowski gdański protokanonok, Lech Wałęsa gyóntatója, a vörösnáci ávéhás mocsadék által kegyetlenül meggyilkolt barátja, Jerzy Popiełuszko atya és a Solidarność hős vezére, a későbbi lengyel Köztársasági Elnök Lech Wałęsa.

Автор: armeniankingdom на 2:29 0 коммент. 
Подписаться на: Сообщения (Atom)

մ.իշխ.Ռ.Բագրատունի/red.R.von Bagratuni


Mit jelent ma Hazafinak lenni?

Mit jelent ma Hazafinak  lenni?
Az elfeledett kérdéseket újra fel kell tenni?
Arra is gondoljon holnap a gyermeked,
Ki az, ki sütötte a mai kenyered?

Mit jelent ma Hazafinak lenni?
A boldogulást itthon megkeresni?
Rá kéne jönni, hogy mi a magyar virtus?
Hogy minden magyar szívében ott él Jézus Krisztus?

Mit jelent ma Hazafinak lenni?
újra talpra állni, és újra hegynek menni?
Az elesetteket, ha kell, ölben átcipelni .
Nem pedig hátrahagyva, némán legyinteni.?

Mit jelent ma Hazafinak lenni?
Ha az van megírva, véreddel fizetni?
Sajnálni az ördögtől nemes lelkedet,
De ha az igazságért kell, tested pornak veted?

Hát ezt jelenti ma Hazafinak lenni!
Múltadat és hitedet a jövőnek őrizni.
Nem lehet feladni...nem lehet ezerszer,
Csak győzelemig menni, Isten erejével!


2010 09.12.

Szendreiné Horváth Andrea
Hajdúböszörmény

Kárpáti Piroska
(tanítónő; a románok e verséért 1920-ban felakasztották)


Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértől zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sűrű fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elő velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végső harcban: egyedül leszünk!
És a honszerző hősök hantja vár,
Ha odavész az ősmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!


Add tovább!

Csak morzsolgasd könnyeidet - mint én -

Jó Magyarnak lenni, csak nagyon nehéz !!


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. LÁSZLÓ ÓLOMKRISTÁLY PARÁDSASVÁR Arany J.u.13. 36/373-574

► Családi vállalkozásunk ólomkristály termékek kézi csiszolásával foglalkozik. Különleges, egyedi termékekkel, saját tervezésű,egyéni mintavilágú kollekciókkal állunk kedves vásárlóink rendelkezésére. laszlokristaly@gmail.com

laszlokristaly.hupont.hu

2. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

3. Lezárási Útmutató Kasza Tamástól

► Ezen az oldalon bemutatjuk neked Kasza Tamás letölthető siker könyvét: Lezárási Útmutató - Az Értékesítés Féltve Örzött Titkai! Díjmentesen letölthető az e-mail címedért!

lazarasiutmutato.hupont.hu

4. Kasza Tamás: Lezárási Technikák

► A lezárási technikák sikeresssége a természeti törvények ismeretétől függ.

lezarasitechnikak.hupont.hu

5. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

6. Lavado Tenerife Sur

► Descipcion de la actividad: limpieza exterior de coches con vapor y con tratanimiento de sera. Limpieza interior de coches con aspiradora de alta presion. **************************** SERVICIO ESPECIAL: LIMPIEZA DE MOTOR!

lavado.hupont.hu

7. Kasza Tamás Magyarországon először határozta meg a LEZÁRÁS jelentését.

► Ha már minden rendben a cégeddel: van egy jó terméked, szolgáltatásod; terveztél, szerveztél, marketingelsz, hiába, ha nem tudsz lezárni. A lezárás az, amin elbukhatsz.

lezaras.hupont.hu

8. ***** LÁZÁR HÚS ÉLELMISZER *****

► HÚS ÉLELMISZERBOLT 1113 BUDAPEST BOCSKAI ÚT 42.SZ KÖSZÖNJÜK,HOGY NÁLUNK VÁSÁROL !

lazarhus.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

2. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

3. Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP javítás SZÁRÍTÓGÉP javitás- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP javitás 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54

szervizkozpont.hupont.hu

4. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

5. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

6. OLÁH TAMÁS LEZÁRÁSI SPECIALISTA +36 70/363-7678

► Oláh Tamás vagyok, lezárás specialista tréner. Arra képzem ki az ügyfeleimet, hogy Ők hogyan tudnak valódi figyelmet kapni a saját ügyféljelöltjeiktől azért, hogy igazi egyetértések alakuljanak ki közöttük, és az ügyfél náluk költse el a pénzét.

olahtamaslezaras.hupont.hu

7. SZÉKELYKAPU FARAGÁS FAKERÍTÉSEK, FAKERÍTÉS KÉSZÍTÉS ÉPÍTÉS t:0630 9119 444

► Üdvözlöm! Kolozsvári György vagyok székelykapuk készítése FAKERÍTÉS ÉPÍTÉS Amennyiben szeretne egy ,fakerítést hívjon. Minden fa kapu ,fa kerítés,fa korlát egyedi kivitel.SZÉKELYKAPU KÉSZÍTÉS!tel.0630 9119 444

szekelykapuk.hupont.hu

8. GYÓGYULÁSOM TÖRTÉNETE-CSILLA MÓDRA

► MINDIG VAN REMÉNY!ÉLNI JÓ!SOHA NEM SZABAD FELADNI!MINDIG VAN KIÉRT,VAGY MIÉRT ERŐSNEK LENNI!

gyogyulasom.hupont.hu

9. Minden ami csajos!! :)

► Minden ami fontos egy lány életében!

szeretleklap.hupont.hu

10. Villanyszerelő Kecskemét

► Villanyszerelés Javítás 06 30 9388145

villanyszakik.hupont.hu

11. Kötelező olvasmányok, versek és még sok minden röviden

► A tanulás fogalma:köznapi értelmezése: eddig ismeretlen tudás elsajátítása, pedagógiai: oktatás során elsajátított képességek, iskolai: bevésett anyag különböző helyzetekben felidézhető

roviden.hupont.hu

12. Éder-Ház Kft

► Új építésű,tehermentes,családi házak,fizetés könnyítéssel, magas műszaki tartalommal eladók.Az összes mindenkori kedvezmény igénybe vehető a Kft tulajdonában lévő házakra.

ederhazkft.hupont.hu

13. Életképek

► Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod melyik felét hiheted el.

krisztina.hupont.hu

14. Emufarm Lajosmizse-Felsőlajos

► Emutartás, keltetés, hizlalás, szaporítás, emucsibe eladás,bérkeltetés, Nandu tartás, csibe eladás

emutartas.hupont.hu

15. Igényes borovi fenyőbútor a legolcsóbban! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba, nappali, étkező, gyerekbútor, előszoba fal, íróasztal, polc, nekünk nem okoz gondot!

borovibutor.hupont.hu

16. STANDARD HULLÁMOS PAPAGÁJ

► KÁLDI LÁSZLÓ STANDARD HULLÁMOS PAPAGÁJ TENYÉSZTŐ H-17-014

standard-hullamos-papagaj.hupont.hu

17. Margaréta virágüzlet

► Nincs tökéletes virág, mert minden virág tökéletes.

margaretavirag.hupont.hu

18. ~ BÖLCSELET ŐRZŐK ~

► “ ….NEM AZT MONDOM AMIT HALLANI AKARSZ ....HANEM AZT AMIT HALLANOD KELL...EZ SOKSZOR KIBILLENT MAJD AZ EGYENSÚLYODBÓL, MERT TÖBBNYIRE NEM LESZ ÖSZHANGBAN AZ ISMERETEIDDEL, A KÉNYELMEDDEL S AZZAL AMIT JELENLEG A VILÁGRÓL VAGY ÖNMAGADRÓL HISZEL ..."

bolcseletorzok.hupont.hu

19. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

20. CENTER PLETENIH ŽIC, ZAŠČITNIH MREŽ IN BETONSKIH DROGOV KÓTAJI

► MREŽNA OGRAJA JE NAJCENEJŠA OGRAJA NA SVETU. PRI NAS DOBITE VSE, KAR POTREBUJETE ZANJO. IN KAR JE NAJPOMEMBNEJŠE: PO TOVARNIŠKI CENI!

novaograja.hupont.hu

21. Tüzifa akció!tüzifa,akác tüzifa,tüzifa eladó,tűzifa,tűzifa eladó,hasított,

► Tüzifa, akác tűzifa,hasitott , olcsón házhoz szállítva! Akció hasított tüzifa, akác , cser, tölgy

tuzifa-rendeles.hupont.hu

22. wonderfulphotos

► Citate,Cofee, szep idezetes, verses, nevnapi, szuletesnapi kepek , hatter szettek, fejlecek, sorelvalasztok, feliratok , versek, idezetek! Az oldalak folyamatos feltoltes alatt allnak, latogass meg gyakrabban, koszonom , danke, multumesc , thanks.

wonderfulphotos.hupont.hu

23. Gyermek és Bababizományi,Kismamaruha ZSELYKE BABAHÁZ VESZPRÉM

► Használt gyermekruha 14 éves korig,Kismamaruha óriási választékban,kiságy,babakocsi,gyermek biztonsági ülés,bébihordozó,etetőszék,játékok...és minden ami a babának kell! Veszprém Vajda János u. Tel: 06/70/7727203 webáruház:www.zselykebabahaz.hu

zselykebabahaz.hupont.hu

24. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

25. KISBAJOMI NÉPI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS ERDEI ISKOLA

► Fedezze fel Rinyamente ékszerdobozát!

kisbajomierdeiiskola.hupont.hu

26. Gyógyító Forrás

► ENERGIA GYÓGYÁSZAT - HANGTERÁPIA

gyogyitoforras.hupont.hu

27. GÉZU BOHÓC.BŰVÉSZ,LUFI SZOBRÁSZ,BÁB JÁTÉKOS,HUMORISTA

► LENDVAI Géza hivatásos elöadó művész mobil:06302143211 mobil:06204480727 mail: gezubohoc@tvn.hu

gezubohoc.hupont.hu

28. fejtsd meg a BIBLIÁT :-) :-)

► Tegyük vonzóvá, és érdekessé azt a tanítást, amely a szívünkbe ültetve tud csak gyümölcsözővé válni!

biblikusrejtvenyek.hupont.hu

29. csak csajoknak!! εїз

► divat,állatok, sztárok,képek.stb...... itt minden van ami egy lányt érdekelhet

csajszik-figyelem.hupont.hu

30. Minden a Divatról és a Sztárok világáról

► Divat,Stílus,Sztárok

tucsi.hupont.hu

31. Igényes borovi fenyő bútor olcsón!!! Jót, jó áron! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba nappali étkező gyerekbútor előszoba fal íróasztal polc nekünk nem okoz gondot!

butorhaz.hupont.hu

32. Demi Lovato & Titanic

► Ha imádod a Titanicot és Demi Lovatot mint én akkor itt a helyed!!!

hannahszandi.hupont.hu

33. Géniusz ingatlaniroda tekintse meg több száz lakás kínálatunkat Debrecenbe

► Debreceni igatlanközvetítés,családi házak,lakások, építési telkek, zártkerti ingatlanok, üzletek,stb adása és vétel! Lakáshitel ügyintézése ingyen. Ügyvédi költséget adásvételhez ingyenesen. Géniusz ingatlaniroda a biztos megoldás !

ingatlantkinal.hupont.hu

34. ASZFALTOZÁS 3000 FT/M2 AKCIÓS ÁR,ÚTÉPÍTÉS,KÁTYÚZÁS GARANCIÁVAL

► ASZFALTOZÁS AKCIÓ|ÚTÉPÍTÉS| MART ASZFALTOZÁS 1000 FT/M2| ÚTFESTÉS| ASZFALTOZÁS KEDVEZŐ ÁRAK| MINŐSÉGI MUNKA| GARANCIÁLIS ASZFALTOZÁS|

karpati-aszfalt.hupont.hu

35. Postagalamb Sky Steeds Homing Pigeon Loft Postagalamb sport és tenyésztés

► A síker öt pillére. Tenyésztés. Takarmányozás. Tréning. Egészség. Dúc.

sky-steeds-postagalamb.hupont.hu

36. Bababútor,bababútorok,baba bútorok,baba bútor,babaszoba,gyerekbútor, olcsón

► Komplett babaszobák,bababútorok olcsón.www.bababoltolcso.hu

bababutorok.hupont.hu

37. Natur-Baba

► Natur-Baba, a természetes bababutik

naturbaba.hupont.hu

38. Csavarodásmentes tömlő, locsolótömlő »» AKÁR INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

► Locsolótömlő, csavarodásmentes tömlő, kerti slag, tűzoltó tömlő, permetező tömlő, tömlőtoldó, tömlőösszekötő, tömlővég, tömlőcsatlakozó, tömlőtartó, gyorscsatlakozó vízhez, 1/2 colos tömlő, 3/4 tömlő, 1 colos tömlő, 2 colos tömlő ár

tomlo.hupont.hu

39. Égi Vándor

► Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

egivandor.hupont.hu

40. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS, KÁRPITTISZTÍTÓGÉP BÉRLÉS BUDAPEST. KAUCIÓ NINCS. INGYENES HÁZHOSSZÁLLÍTÁS AZ EGÉSZ VÁROSBAN.

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

41. Kóti Varrógépkereskedés és Szerviz

► Minden ami a varráshoz kell !

varrogepkereskedes.hupont.hu

42. Búvóhely Debrecen

► Ha partnereddel szívesen töltenél kettesben néhány órát, vagy egy éjszakát, akkor ajánlok egy szép, tiszta diszkrét búvóhelyet igazán kedvező feltételekkel és nagyon jó áron.

buvohelydebrecen.hupont.hu

43. Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,Pierre Cardin etetőszék

► Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,etetőszék fa,etetőszék eladó,baba etetőszék,akciós etetőszék,etetőszék akció,Giraffe Club etetőszék,Baby Design etetőszék,Top Rider etetőszék,Pierre Cardin etetőszék,hordozható etetőszék

etetoszek.hupont.hu

44. ERDEI VENDÉGHÁZ

► Parádsasváron az erdő mellett Kékes-tetőre néző panorámával természetközeli nyugodt, csedes, jól felszerelet igényes szálláshely várja a vendégeket

erdeivendeghaz.hupont.hu

45. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

46. koreai bandák

► Ez az oldal a dél koreai bandákal és énekesekel foglakozik

sulli.hupont.hu

47. Széleskörű, mindenre kiterjedő

► weblap, amely többféle témakörben nyújt tájékozódást. Találhatsz weblap kellékeket mellyel honlapod díszítheted, eladó cuccokat, recepteket, vicceket, érdekes képeket, tájékozódhatsz az időjárásról, kisállatokról, szobanövényekről, országokról, stb.

comprehensive.hupont.hu

48. AJÁNDÉK FÉRFIAKNAK, SZARU AJÁNDÉKOK

► Szaru ivókupák, szarukürtök, ajándék karácsonyra, születésnapra: férfiaknak, fiúknak. Szaruékszer, szarufésű: karácsonyi ajándék nőknek, lányoknak. Ajándék íjászoknak.

szaruajandek.hupont.hu

49. Csigabi Lakástextil Méteráru kirakat

► Igényes lakástextil méteráru. Minőségi termékek, olcsó árak. Gyors csomagküldés Budapest- és országszerte, személyes átvétel Dányban.

textilpont.hupont.hu

50. MARIKA Boszorkánykonyhája

► Nem azért élünk, hogy együnk, de evés nélkül nem élünk!Az élet az ételből fakad és építi fel magát!

marika-boszikakonyha.hupont.hu

51. Szépkártya elfogadó helyek

► Szépkártya elfogadó helyek gyűjtőoldala

szepkartya-elfogado.hupont.hu

52. Bmx nagyon tuti

► Ha kell alkatrész gyere ha nem akkor ne.Jobnál jobb alkatrészeket és komplet bmxet adunk!

bmxalkatresz.hupont.hu

53. Pánikbetegség,generalizállt szorongás

► Hasznos gondolatok,tanácsok pánikosoknak egy laikustól!

kincsesszigeta.hupont.hu

54. Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi, Giraffe babakocsi

► Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club etetőszék,Giraffe Club babakocsi,Minden ami Giraffe Club!

giraffeclub.hupont.hu

55. A világítótorony

► Természetesen mindenkiért.

avilagitotorony.hupont.hu

56. Segíts, ha igénylik!

► Egy sokoldalú orvos első honlap-próbálkozását látod. Hitvesem s jómagam cukorbeteg-ételreceptjeinket és más hasznosat és kellemeset szeretnénk megosztani veled, ha érdekel.

cukorbeteg.hupont.hu

57. istvanrevesz.hupont.hu azaz RÉVÉSZ ISTVÁN honlapja

► JAVASLOM, TEKINTSE MEG A TÖBBI HONLAPOMAT IS: http://istvanrevesz.freewb.hu/ továbbá a http://istvanrevesz.sokoldal.hu/ KÜLÖNLEGES, ÖNNEK IS ÉRDEKESNEK SZÁMÍTÓ TÉMÁKKAL AMIT ÉN készítettem és közrebocsájtok.Szlogenem"Mindenre legjobb orvosság az idő"

istvanrevesz.hupont.hu

58. Szállás a Mátrában: Kemencés - Wellness apartman Parádsasvár

► Privát wellness: jakuzzi, infraszauna korlátlan használatra! Élvezze a luxust ódon hangulatú, patakparti apartmanunkban! 20-949-0173

matraiapartman.hupont.hu

59. Lónya Község

► Üdvözöljük Honlapunkon

lonya.hupont.hu

60. Igényes borovi fenyőbútor olcsón! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba, nappali, étkező, gyerekbútor, előszoba fal, íróasztal, polc, nekünk nem okoz gondot!

fenyofabutor.hupont.hu

61. Dr. Haraszti Dóra Anna

► családorvos szakorvos, orvos természetgyógyász, a Hagyományos Kínai Orvoslás - akupunktúra, TCM, HKO - orvosa; bejelentkezés, elérhetőség, kezelések, árak, egyéb tudnivalók

akupunktura.hupont.hu

62. Tacskó-fan-site

► itt mindent megtudhatsz.

tacsko-fan-site.hupont.hu

63. Gyilkos Elmék

► Mindig egy lépéssel a gyilkos előtt.

gyilkoselmek.hupont.hu

64. BABAKUCKÓ

► Üdvözöllek kedves látogató!Itt babáknak és mamáknak való praktikus dolgokat találsz.Érdemes gyakran nézelődni,mert folyamatosan töltögetek minőségi termékeket,családbarát árakon.Köszönöm,hogy benéztél,kellemes böngészést.

babakucko-tokol.hupont.hu

65. VAN ESÉLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KISVÁRDA

► FIGYELJ RÁNK, TARTS VELÜNK!

vanesely.hupont.hu

66. ♥••.•Csajszi oldal•.••♥

► Lesd meg a menüpontokat!Köszike.•.••♥Gyere máskor is! Puszika•.••♥ Szijja.•.••♥

valam.hupont.hu

67. Mobil cserépkályha, mobil cserépkandalló!

► Látvány, hőtartás, és teljesítmény kompromisszumok nélkül

kalyha.hupont.hu

68. ACPC actual personal computer shop

► Számítástechnikai , Digitális fotó, Audio-vizuális Termékek Webáruháza

acpc.hupont.hu

69. Építési e-napló

► Megoldjuk az e-napló megnyitását és vezetését Ön helyett! Felelős Műszaki Vezetés

e-naplo.hupont.hu

70. Mindent a borderekről!

► Minden, ami kutya és semmi, ami nem!

border-collie-the-best.hupont.hu

71. Közelről a kineziológiáról

► Plusz információk, ismeretek a kineziológiai oldáshoz ...

kinezem.hupont.hu

72. Handball Forever

► "Kézilabda: Neked talán csak egy sprotág, talán csak egy terem két kapuval, talán csak egy ragadós labda amit ide oda kell dobálni ...de ez a mi életünk "

kezilabda-idezet-mania.hupont.hu

73. Afrikai sügérek

► Minden, amit az afrikai sügérekről tudni kell

aquarium.hupont.hu

74. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

75. КОТАЙСЬКИЙ ЦЕНТР З РЕАЛАЗАЦІЇ ДРОТЯНИХ СІТОК, БЕТОННІ СТОВПИ

► ДРОТЯНИЙ ПАРКАН НАЙДЕШЕВША В СВІТІ ОГОРОЖА. УСЕ ВІД А ДО Я, ЩО ДО НЬОГО ПОТРІБНЕ – ЗНАЙДЕТЕ У НАС! І ЩО НАЙГОЛОВНІШЕ: ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА!

parkan.hupont.hu


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 22
Tegnapi: 3
Heti: 22
Havi: 179
Össz.: 37 523

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Nemzeti kultúránk
Egy Jobbik Földesért Lengyel Sarolta honlapja - © 2008 - 2019 - lengyelsaroltajobbik.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »