Egy Jobbik Földesért Lengyel Sarolta honlapja

Adjon az Isten szebb jövőt!Vörösmarty Mihály

Tót csuda! mely dolog az: hogy a magyar ellen ugatsz?


Zabgyerek! te horog lábú hegy'mászni teremtett
Tót csuda! mely dolog az: hogy a magyar ellen ugatsz?
Megvesztél-e, hogy eb fogadat vigyorítod Uradra,
S annyi kegyelme után föl marod álmaiból?
Ódd magadat! ha fölébreszted, bizony elbotoz egyben,
Bőrödből ki vet, és azt buta dobra üti.-
Majd bezzeg akkor bőgsz, és bőgve Swatoplug apádat
'S hasztalanul hívod szürke vitézit elő.
Mert rajtok síron túl is nyargalva megy Árpád!
S vas sarkantyúját oldalaikba veri.
Azt mondod: ha magyar szóból a tót kimaradna,
Szólani nem tudván, bőgene a' ki magyar.
Hogy lehet az? te egészen tót csak bőgeni tudsz, és
Medve hazádban nem hallani emberi szót.-
"Krk, Szmrt, prszt - " Ne üvölts! mert elfúlsz tőle 's bögyödből
A zab, melyet evél, - vissza böfögve meg öl.

1836


A PRÁGAI TAVASZ

A prágai tavasz gyorsan jött,
Szabadságot és reményt hozott,
Újra víg lett gyermek és felnőtt:
Aj zsije Dubcsek! — a nép dalolt.
Felkelt a nép Csehszlovákiában,
Sztálini igától szabadult.
Két dolgos nép, jó barát vidám.
Vidám, bár látja: a szenny lapul.
A szenny, a gonosz lapulva vár,
Tiszaágcsernyőn krákog: kár, kár!
Időt húz, becsap: „tiéd a gyár!“
Tiéd? Mióta? — gondolkozz már!
A gyár, a föld és minden amit látsz,
Az újburzsuj hitbizománya,
Ki vizet papol és te csak vársz,
Hiszed: a népé a „nép kormánya“...
Szabad vagy, mégis börtönben élsz,
Határsmasszere némán rád lő,
Ha vasfüggönyt sértve komához mész,
Ellenség lettél, bajkeverő!
Ellenség hazádban? — hülyeség!
Az „elvtárs“az, ő, az újburzsúj!
Ő szopja véred, nagylábon él,
Ő utazhat, paszportja új...
A „mi“ elvtársunk minket lop meg,
Nyaralót épít, Mercin jár–kel,
Csemegét zabál ő mellesleg,
Kritikát gyűlöl, tanács nem kell!
Csak ő az „okos“ mindentudó,
Pártja nevében gazdaggá lett,
Népe meg szegény földönfutó,
Bolsi maszlagán sírva nevet.
De most már fellázadt ellene,
Vétója hangos: bolsi nem kell!
Éljen a Szabadság-szerelme!
A párt nyomort ad és bajt kever!
Muszka ezt nem tűri, visszavág,
Bevonul, lerohan és megszáll,
Akár a náci testvére hág
Törvényt, igazságot. Elég már!
Elég már Sztálinból–Hitlerből,
Rabbá lett népünk élni akar,
Nem kér a pártból sem Brezsnyevből,
Huszákból, ki árulást takar!
A prágai tavasz gyorsan jött,
Szabadságot és reményt adott,
De áruló hívta bitang lőtt,
És a szabadság elporladott...
(1968)


AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI BŰNSZÖVETKEZET GYILKOSAINAK ÁLDOZATAI:
Bódy Gábor filmrendezőCsengey Dénes szociológus, országgyűlési képviselő Prof.dr.Elbert János kritikus, műfordító, egyetemi tanár, igazgató Prof.dr.Hajdu János István alezredes, egyetemi tanár, rektorhelyettes


AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI BŰNSZÖVETKEZET GYILKOSAINAK ÁLDOZATAI:
Karsai Lucia Balázs Béla-díjas filmdramaturg, tv szinkronnrendező Kerényi Grácia műfordító, költőnő Kizmann Lajos gookárt-versenyző, repülőgép-pilóta Fábián Zoltán író, költő, az Írószövetség titkára

Roland von Bagratuni:

A GYILKOS KOMMÜN

Bolsevik betyárnak szavát ne hidd!
Nem „forradalmat“, „békét“ népének vitt,
Áhított Kánaánt, egyenlőséget,
Nem szült demokráciát, népszerűséget.
Édes-fényes mázba tekert elveit
Az ész fedezetlen csekként elveti,
Mert ha más amit hal annál, mit lát,
Már robban az eléje emelt műgát!
Az álnok ál-jótevőnk igaz arca:
A rossznak a jó elleni csúf harca,
Melyben pusztul a fény, győz a sötétség,
Istent, szolgáját támadni „nem vétség“...
„Nem vétség“ hazudni, csalni, ölni,
Világkommunizmusról regéket papolni,
Miközben a pártburzsúj elfordul
Népétől, ha léte rosszra fordul...
A kommün vezére hitleri pózban
A sátán nyergében aligha józan!
„Népek barátságáért“ népeket ölt,
S egyetlen börtön lett a „szabad“ föld...
Hitleri lágernél rosszabb gulágja,
Igaz százezrek életét elvágja,
Állativá süllyedik a józan ész,
Ezer év kultúrája semmivé vész...
Fiát az apjának ellenségévé,
Barátot, szeretőt tesz spiclijévé,
Gazdagot kifoszt, hogy ő legyen gazdag,
A szegénynek jól jön bármilyen maszlag!
Jóságosnak álcázott gyilkos „elvtárs“
A bolondnak, hitszegőnek remek társ,
Szélhámos tanait követniük öröm:
„Pusztuljon a „nem enyém“, „nem a bőröm“...“
A történelmet becsapni nem lehet,
Csúf elvekkel jót e földön nem tehet!
Tudta ezt Robespierre, Danton és Marat,
A forradalmárokból mára mi maradt?!
Egymásnak estek, a vezér vezért ölt,
Az álkövetői most tesznek új kört:
Megölték Lenint, majd Rajkot, Nagy Imrét,
Híggá vált eszmékért haltak meg ismét!
Óh, buta te ember, hát nem okulsz még?!
Az álmodozások kora réges–rég
Már elmúlt, ébredj, s tovább ne aludj!
A gonosz ellen fogj össze, ne álmodj!
(1978)

Roland von Bagratuni:

FÁBIÁN ZOLTÁN HALÁLÁRA

Ismét itthagyott egy jó barát,
Ki lengyel honért itta borát,
Egy érzékeny–törékeny költő,
A barátság rekordját döntő
Egyetlen művével, a „Żal“-al,
Mely visszaadta mindazt mi bánt,
Lelkesít, izgat Krystynat, Jánt,
Kędrát és bálványát: Chopinját.
Fábián Zolin autó gázolt át,
Szentendrén, a zebrán, egy Passat.
A torz közlemény véletlent mond,
Hisz a helyszínelés „nem volt gond“
A jegyzőkönyvező részére:
«Csúszós út sodorta szélére
A „vétlen sofőr“ Gyorskocsiját!»[1]
Ne hazudj zsaru — kurva anyád!
Legjobban tudod: merénylet ez,
Gyors elnémítást feltételez,
És tudod ki volt a felbujtó,
A rút pallosával lesújtó.
Zoli is a Solidarnośćért
Élt, rajongott, és Wałęsaért,
A szabad lengyel hont éltette,
Bár a nyelvüket nem értette.
A Solidarność győzelmével
Új kor állt be az életében,
S a bölcs eszme új gyászt hozott:
Elbert után most ő távozott...
Béke poraidra jó barát,
Nem te vagy az elvtorz renegát!
(1983)Roland von Bagratuni:

A SOLIDARNOŚĆ GYÕZELME

Örömhírt szállított a bolsevik posta:
Uralmát lengyel honban a népharag elmosta!
A Solidarność kibontotta zászlait,
És a nép elvetette a párt zagyva tanait!
A hajógyári munkás Wałęsa győzött,
Már nem retteg, nem bujkál az egykoron körözött,
Új népi szakszervezet harcos vezére,
Mert végre a hatalom átkerült a kezébe!
Az Isten és egyháza támogatásával,
A dolgozó tömegek hangos biztatásával,
Engedményre késztette a gyilkos pártot,
Végrehajtásra nyújtotta be a lejárt váltót.
Azt a váltót, melyet Rakowskiék adták,
Mert az országot bénító sztrájkokat megunták,
És sejtették, hogy szavuk már alig hihető,
Remélték, hogy maradék hatalmuk még menthető...
A lengyel dolgozó rég nem hitt a pártnak,
Az üres szavaknak és sok-sok zagyvaságnak,
Melyeket összehordtak a pártokosok,
Hisz nem voltak már bennük realitások...
A lengyel nép már nem tűrte, hogy becsapják,
Már azt sem, hogy a nevében ellene hangolják
Mindazokat, kik párttagok lévén mondták:
Csak azért léptek be, mert ők a jobb jövőt várták...
Ők bíztak a párt megújulásában,
És a vétkesek felelősségre vonásában,
Abban, hogy biz, Nincs még veszve Lengyelország,
Visszatér még a mosoly az összes gyermek orcán...
Bíztak, hogy nem lesz már húsjegy és sorállás,
Javul, iparához méltó lesz a közellátás,
Nem lesz tilos gondolkodni és „pofázni“,
És télen a lakásán senki sem fog már fázni...
A dolgos lengyel nép bízik Wałęsaban,
Ki jelesre vizsgázott a szervezőmunkában,
Az illegalitásban folytatott harcban,
És melósként szemlélte, mi megy végbe a pártban...
Abban a pártban, amely egyre jobban bénult
És a tehetetlenségtől már de facto kimúlt.
Kimúlt a torz szatelittjeivel együtt,
Melyeknek munkája a sok papír közt elvegyült...
A pártreputáción már nem volt tiszta folt,
Mindenek átka a példátlan bürokrácia volt,
Mely mindenütt sötét kísértetként trónolt,
S ettől az országban már anarchia honolt...
A bürokráciával jóllakni nem lehet,
Közértbe bárki csak pénzzel a zsebében mehet,
Bolsi menyországot ígérő pártprogram
Ugyanígy megfoghatatlan, akár a hologram...
Imádkozzunk Istenhez Wałęsáékért,
A további viharos kibontakozásukért,
Mert a Solidarność mi értünk is harcol,
Ha győz, a múlté lesz, hogy a párt minket befirol!
Mert a bolsi becsület fabadkát sem ér,
A rovott múltú pártból a nép többé már nem kér!
A Solidarność kibontotta zászlait,
És mindörökre elkergette a párt urait!
(1981)

Roland von Bagratuni:

A VÖRÖS KÓR PUSZTULÁSA

Hurrikán pusztít lengyel honban
(Ezer év óta már hányadszor?),
Öl, butít, lelkekben gyász lobban:
Ismét arat egy halálos kór.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

Muszkáktól hurcolták be hideg,
De bikariogató színét,
Elve harcosan butító, rideg,
Elámítja álnok „hős“ szívét.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

Nem lát, hal, érez a becsapott,
S övéi ellen kűzd, harcol,
Öl gyereket, anyát és papot,
S a józan ész ellen dacol.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

A kór sokakat meg-megtámad,
Pusztítja hitványak lágy agyát,
Öl, butít, jónak hitt nyomort ad,
S gyengíti a haza–anyát.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

De győzött már az erős lélek:
Wałęsa kitűzte zászlaját,
S világszerte zeng az ének:
O Solidarność, érted élek!
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!
(1985)


Roland von Bagratuni:

SOLIDARNOŚĆ GYÕZ!

A történelmi siker mámorító, csodás!
Győzött az igazság a győzelmükkel:
A Wałęsa vezette üldözött óriás
Zászlait kibontva már nyíltan jár–kel.
Még harap, mar, ver a vörös gonosz, a Júdás,
Még gyilkol, nőt, papot, ifjút nem kímél,
Internál, hazudik, a fél bolygót becsapja,
Veszítve maradék hitelét ítél;
Börtön, száműzetés, perfid gyilok a lapja,
A hamiskártyás lengyel Pinochetnél
Mindenkit becsapni e kűzdelem alapja.
A bolsevik gestapó félelemtől tombol,
Mert öklét levágta a nép haragja.
Még álnok — szent pózban beképzelten lerombol
Mindent, mi sátáni útját állja,
Hitványan népe ellen a nép nevében szónokol,
S eközben a halál brigádja
Popiełuszkot, Elbertet, Kerényit gyilkol,
De az igazság győzelme már várja
A dicső Solidarność híveit és sokkol:
A gyilkos árja után vörös párja
Végképp a történelem süllyesztőjében dokkol.
(1987)


Poznań - 1956-os EMLÉKMŰ

Poznań - 1956-os Forradalom

Poznań - 1956

Poznań - 1956-s Forradalom - itt (az UB =ÁVH megyei székháza ostrománál) sebesült meg 1956.június 28-án a nagyherceg

Poznań - 1956 jönnek a szovjet tankok

Roland von Bagratuni:

POZNAŃBAN MA EMLÉKMÛVET AVATTAK

Poznańban ma emlékművet avattak
Azoknak, kik értünk–érted meghaltak.
Annak a felkelésnek ünnepén,
Mely a magyar ötvenhat küszöbén
Elsőként zengte: munkát és kenyeret!,
És nem ellened, én érted, teveled
A gonoszt űzöm el Lengyelhonból,
Mert elég volt már a fájdalomból!
Poznań népe elsőként űzte el
A gonosz zagyva tanait és kelt fel
Az új muszka jogbitorlás ellen,
Mely lengyel hont rabbá tette csellel,
Véggyarmatává degradálta újból.
Torz tanaival a mérgezett kútból
Itatta halálra a lengyel hont;
Sok jóhiszemű lett betyár, rosszcsont,
Ki elvből lopott, hazudott s gyilkolt,
Féktelenül terjesztve a bolond kórt.
A hitleri kór új néven tombolt
(Hogy szakadná rá a sötét égbolt!),
Horogkeresztjét csillag váltotta fel,
Lágerek helyett gulágba vittek el
Papot, hazafit, elégedetlent
S mindenféle „osztályidegent“,
Kik szavukat emelték a kór ellen,
Még azt is, kinél plecsni volt a mellén.
Mert a náci–bolsi kór papjai
(A bolond eszme korcs–torz rabjai)
Készek voltak — ha a párt úgy kívánta —
Azt is megtenni, mit emberpalánta
Józan esze is mélyen megvetett
És maszlagot soha meg nem evett.
Elegük lett a szürke Pobedákból,
Melyekkel stikán vitték el a házból
A bosszús szomszéd vélt ellenségét;
Vagy az „izgatót“ és feleségét.
Elegük lett az anarchiából, szennyből,
A sátánok szülte bolsevik „mennyből“.
A pártvezetés rossz szervezését,
Hibás koncepciók sokféleségét
Követő nagy–nagy nincstelenségből,
Az inflációból, hús-kenyérjegyekből.
Dalolva mentek ki az utcára,
Hogy ott leljenek aljas halálra.
Mert lőttek rájuk a gyilkos UB-sek,
A párt által buzdított fegyveresek,
Nem kímélve gyermeket és anyát,
Köpték, gyalázták a lengyel hazát,
A becsületet, az Istent és nyáját,
Bár gonoszságuknak nem lelték párját.
Munkát, kenyeret akart a nép,
A bolsi korbácsból többé nem kért.
Poznań ötvenhatját csúfan leverték,
Akár később ezt magyar honban tették,
De a lengyel testvér nem adta fel,
Mert tudta: csak Isten előtt felel,
A pártnak és pribékjeinek sosem!
(Mondhatod a magadét, úgysem értem!)
Fújta is a párt a szlogenjeit
(A rosszsebb vitte el az elveit!),
A lengyel testvér folyton-folyvást lázadt,
Így sokszor láthatta a diliházat,
Mert a „bölcs“ párt ellen fellázadni
És maga–magának pofont adni
Szerintük egyazon elmebetegség,
S a diliház a legjobb fizetség!
A pszichiátriai kezeltre mi vár
Jól tudta a pártítélet sáfár:
A bolondok közt a bölcs is elbutul,
„Rögeszméitől“ gyorsan megszabadul!
Nincs bírósági cirkusz, ítélet,
Amúgy „liberális“ börtönélet,
Mely letelte után ismét visszavág
A „belső ellenség“, ki (párt-)törvényt hág...
Kerültek is sokan diliházba,
Kik megújultan merültek lázba
A „beteges“, „felforgató“ eszméktől,
Demokráciát visszaváró reménytől...
Azonban ki makacs volt és elszánt,
Az efféle „kegyelemre“ nem várt,
Sztrájkolt, kemény börtön lett a jutalma,
Hát ilyen ma a bolsik uralma!
Poznańban ma emlékművet avattak
Azoknak, kik értünk–érted meghaltak.

Poznań, 1981. június 28.


Kerényi Grácia, Solidarność-szimpatizáns

Roland von Bagratuni:

GYILKOSOK GRASSZÁLNAK ORSZÁGSZERTE

Gyilkosok grasszálnak országszerte,
Modoruk aljas és istenverte.
Fasiszta bitangok Lenin nevében
Gyorsan végeznek a gyilok hevében
A Solidarność embereivel,
Pártúk bölcs, bátor ellenségeivel.
Támadnak otthon is és magyar földön,
„A gyilok biztos, de nem úgy a börtön“ —
Tanulták a KGB-től hajdan...
Óh, emberiség! Nem látod: baj van!
SB a gyilkos és vele a „nagy“ párt,
Tudja ezt bölcs ember, mást nem is várt!
Ezért a rendőr mindent eltussol,
S vele az ügyész szintén kussol.
Van közös kapocs, van összefüggés,
A titok nem az, rossz tanár a csüggés!
A gyilkos nem rabol, nem kutat és
A névsor, a sorrend is rámutat:
Elbertet, Popiełuszkot és Fábiánt,
Majd Bódyt, Kerényit, Hajdút és Kizmant,
Mind pártbakók tették el láb alól,
Hisz a párt szörnyeket is felkarol...
Így volt ez Sztálin „atyuska“ idején
A katyńi dombság halálmezején,
Hol védtelen lengyel rab-tiszteket
Halomra ölték mint veszetteket,
Hisz Hitlertől átvett „bölcsesség“ szerint
A halott ellenség nem támad megint,
Olcsóbb a golyó, a hóhér bére,
Hej follyon hát a renegát vére!
A másként gondolkodóé sem számít,
A közvélemény papolhat majd bármit,
A hitleri–Sztálini „igazság“
Csak az „ellenségnek“ nagy–nagy gazság...
Az „osztályellenség“ nem nagyon számít,
„Rendkívül fontos“, a párt hogyan ámít!
A párt-„bölcsesség“ biz' tökéletes,
A pártember nem pap vagy szerzetes,
Ő lophat, ölhet, csalhat és rabolhat,
Asszonyt, gyereklányt megerőszakolhat,
Hisz tudja: hűségért hűség jár,
Nem számít, hozzá milyen tapad sár;
A párt mindig segít, ha kell: eltussol
Bűnt, mocskot, sikkasztást, ha jól kussol!
Kussol hát mindenki e hazában...
Óh, emberiség! Nem látod: baj van!
(1985)Roland von Bagratuni:

FÖLDRENGÉS ÖRMÉNYHONBAN

Szörnyű hírt hoztak a telexgépek:
Földrengés pusztította Örményországot,
Gümriben, Szpitákban döbbenetes képek
Pokollá tették a menyországot!
Óh, földrengés sújtotta őshazám,
Felmenőim, véreim, testvéreim:jaj!
Miért szenvedsz ismét örmény anyám,
Testedet folyton kín gyötör és nagy baj?
Véredet szívják, felhasít a tőr,
Megaláz, pusztít háború, földrengés, ár,
Hol perzsa, római, török gyötör,
Évezredek óta csak te sírsz, ne tedd már!
Ne tedd már, hogy némán tűrsz népírtást,
Öveid jajgatását, nélkülözését,
Esztelen halált, csúf deportálást,
Százezrek halálát, vagy menekülését!
Elsők közt nemzetállam te lettél,
Adtál Urunknak templomokat, szép hazát,
És krisztusi keresztet viseltél,
Világunknak te adtál reményt, kultúrát.
De neked ki segít, mit ad? — mondd már!
Kemali gyilok, török–szovjet megszállás,
Szumgájt, Karabah, Gümri — elég már!
Legyen végre csend, nyugalom, megállás!
Gümri–Szpitákban sokan szenvednek,
Siratnak férjet, gyermeket, feleséget...
Legyen már békés léte népednek,
És ismét dús paradicsommá tesz téged.

(1988)


Prof.Dr.Elbert János, Solidarność-szimpatizáns

Roland von Bagratuni:

ELBERT JÁNOS HALÁLÁRA

Halott a barátom, többé nem él!
Nem retteg az ÁVÓ-tól, már nem fél,
Nem gyötrik rémálmok, vakriadók,
Elérték őt az álnok gyilkosok.
Elbert Jánost orvul gyilkolták meg,
Igaz a hír: öngyilkos lett tényleg?
Hazugság, bolsi dezinformáció,
Az állításukban semmi ráció!
Siófokra ment le elpusztulni,
Gondtól, élettől szabadulni?
Képtelenség ez, zagyva ámítás,
Mert meghalni otthon mégiscsak más!
Egy öngyilkos rögtön pusztulni megy,
Nem jó a messzi tó, távoli hegy,
Hisz otthon, a kádban „jobb“ halált lel,
A saját ágyban is tán megfelel...
Elbert Jánost orvul gyilkolták meg,
Igaz a hír: öngyilkos lett tényleg?
Vagy tán pechjére esett a tóba,
Tényleg sétálni ment a mólóra?
Zagyvaság mindez, nagy blöff, ámítás,
Ismert ÁVH-s dezinformálás,
Vagy tán az SB-jé, KGB-jé,
Népünk két ősi ellenségéé!
Volt baja elég szegény Jancsinak,
Ideje kevés a professzornak,
A direktornak, műfordítónak,
A barátság bölcs, jó bajnokának!
Minek ment volna ép Siófokra,
Titokban szökve, mint egy légyottra?
Ki elől futott, vagy tán menekült,
Hogy éppen a Balatonba került?
Halált nem akart, ezt jól tudom én,
Ki sok közös ügyet intézvén,
Ismertem Jánost, mint ő tenyerét.
Gyilkosok vitték el az életét!
Azok, ki ellen emelte szavát,
Igaz: titokban akarta javát
A Solidarność győzelmének,
Drukkolva lengyel hon bölcs népének.
Sokat utaztunk ki télen–nyáron
Elbert Jancsival át a határon,
Kerényi Grácia „nagy“ Trabantjával,
Vagy pedig Kizman víg Volgájával.
Ilyenkor sokszor követtek minket,
De ekkor Jancsi nagy flegmán intett:
KGB? ÁVH? — képtelenség!
Az igazi barát nem ellenség!
Ő pedig barát volt, műfordító,
Ki árthat neki, ki bölcs tanító?
Grácia remegett, hisz futár volt ő,
A bolsevik rendszert oly gyűlölő,
Ál-tanaival kűzdő, harcoló,
Rút hazugságait megcáfoló.
Hitt a Solidarność győzelmében,
Lengyel honban volt az elemében.
Én mutattam be Popiełuszkonak,
A Solidarność-prédikátornak,
S Jancsi is imádkozott velünk,
A népért és értünk, nem ellenünk!
Mondta: az Isten bölcs, ő mindent lát,
Ezért nem értem „öngyilkosságát“!
Az biztos: bolsik közt található
A kegyetlen, álnok orvgyilkoló!
(1983)


a szentté avatott Jerzy Popiełuszko atya, a nagyherceg egyik legjobb barátja és gyóntatója volt

Roland von Bagratuni:

A VÖRÖS KÓR PUSZTULÁSA

Hurrikán pusztít lengyel honban
(Ezer év óta már hányadszor?),
Öl, butít, lelkekben gyász lobban:
Ismét arat egy halálos kór.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

Muszkáktól hurcolták be hideg,
De bikariogató színét,
Elve harcosan butító, rideg,
Elámítja álnok „hős“ szívét.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

Nem lát, hal, érez a becsapott,
S övéi ellen kűzd, harcol,
Öl gyereket, anyát és papot,
S a józan ész ellen dacol.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

A kór sokakat meg-megtámad,
Pusztítja hitványak lágy agyát,
Öl, butít, jónak hitt nyomort ad,
S gyengíti a haza–anyát.
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

De győzött már az erős lélek:
Wałęsa kitűzte zászlaját,
S világszerte zeng az ének:
O Solidarność, érted élek!
Mindenki előtt e képlet
Bizonyító csodát tehet:
A nép nevében egy népet
Legyőzni soha nem lehet!

(1985)

Roland von Bagratuni:

ARCAH–KARABAH

Gyöngyök–gyöngye e kis ország,
Mely büszkén szabad, ha lehet.
Van itt minden, mi kell:
Jószág, baromfi, szőlő, kikelet,
Van barack, málna és eper,
Búza, burgonya is terem.
A hegyekben arany hever,
Szénbányákat lát a szemem,
Szebbnél szebb márványlapokat
Csiszolnak itt dolgos kezek,
Ásnak kutakat, árkokat.
Látván mindezt boldog leszek,
Tudván: holnap is ezt lelem,
Érezvén: mindenki vidám,
A múlté a mély félelem,
Ágyúkból lecsapó villám,
Mely váratlan ezreket ölt,
Rommá tett házakat, gyárat,
Szebbnél szebb szobrokat széttört.
Megrongált iskolát, gátat.
A háború édent pusztít
Örmény Arcah ősi földjén,
Népére kínhalált zúdít,
Mély vigyorral kiált: „öljél!“
És gyilkol a török sátán,
Anyát, gyermeket nem kímél,
Aggot rőzsével a hátán
Egyaránt halálra ítél.
Pusztít, öl e pokol népe,
Rémületet, félelmet kelt.
A világ akkor is vak lett,
Amikor milliókat ölt,
Deportált, hazátlanná tett,
Mitől máig remeg a föld,
Melynek lakói elvárják:
Nürnberg most is ítélni fog,
Hisz árják és nem árják
Mind úgy vélik: ebből már sok!
Nép népet nem üldözhet el
A régmúlt ősök földjéről,
Harag helyett rég béke kell,
Beszéljünk hát békéről!

(1993)Kizmann Lajos gookart-versenyző és repülőgép pilóta, Solidarność-szimpatizáns - az ávéhások bombát tettek a gépébe


Bódy Gábor filmrendező, Solidarność-szimpatizáns


Jerzy Popiełuszko atya


Gombos Tibor - kommunista náci ávéhások megölték a feleségét, aztán rákenték a gyilkosságot - ehhez is pofa kell!

Fábián Zoltán elennzéki költő, író, Solidarność-szimpatizáns az Írószövetség titkára és Roland von Bagratuni i nagyherceg Leányfalun 1975-ben
Roland von Bagratuni:

BÓDY GÁBOR HALÁLÁRA

Őt is megölték, Bódy Gábor halott!
Mint eddig: a hóhér semmit nem vallott,
Kilétét rejtélyes homály fedi,
A gyilkost a rendőrség fedezi!

A hatóság azt mondja: „öngyilkos lett“ —
Felvágta erét, a kádban halált lelt... —
Furcsa egy halál, csak gondoljunk rá:
Rádiót hallgatva megy másvilágra?

Egyesek elhiszik, hogy öngyilkosság,
Hisz egy bánatára nem volt orvosság:
Remekművét, a „Psychét“ említik,
Filmjét ma is telt házzal vetítik!

Bár nem sokon múlott az, hogy betiltsák,
Hogy „rendszerellenesnek“ nyilvánítsák,
Annál is inkább, mert Bódy Gabi
Fütyült rá, mit mond az Aczél „api“...

Tévéfilm változatának kópiája
(Máig nem tudni, ez kinek hibája,
Vagy talán szándékos mulasztása)
Elveszett és kizárt a pótlása...

Én jól tudom: Gabi nem azért halt meg,
És e gondolattól a testem remeg,
Hisz most már bármikor rajtam a sor,
Engem pusztít el a halálos kór!

A halálos kór, mely végzett Elberttel,
Majd családjával (már akkor rettegtem!),
Fábián Zolival, Kizman Lalival,
Majd Kerényivel, Popiełuszkoval...

Egy közös volt bennük — kevesen tudják —
Soha nem mondták: „életüket unják!“,
És még valami — ez lényegesebb!: —
A Solidarnośćért lelkesedtek!Külön–külön, de együtt is oly sokszor
Mondtuk: „nem terád, én érted haragszom“
Vérzivatarban és elnyomásban
Szenvedő testvér Lengyelországban.

A Solidarność fényes csillagáért
A várva–várt lengyel rendszerváltásért
Oly sokszor lelkesen imádkoztunk,
Jelvényét zakónkon büszkén hordtuk.Érthető okból nem dicsekedtünk,
E győzelemért mit, hogy tehetünk,
De tudom–sejtem: nem tétlenkedtek,
Mindent megtettek, mit csak tehettek...

Még azt is gyanítom: Gombos Tibornét
Szintén emiatt aljasan megölték,
Majd gaztettüket a szörny brigantik
A megboldogult férjére kenték...

A lengyel gestapó gaz pribékjei —
A hírhedt KGB torz neveltjei —
Tény: Magyarországon is grasszálnak,
És aljas módszereket használnak!

Az „internacionalizmusnak“ hála,
Ez népek barátságának halála,
Mert a magyar rendőrség „nem lát, hal“,
Akkor sem, ha horgára fut a hal.

Ezen igazán nincs mit csodálkozni,
Egy marad: az Istenhez imádkozni,
Szakadjon a pártra a kárhozat,
Ne én legyek az újabb áldozat!

(1985)


Roland von Bagratuni:

ARMENIA SZERELMEM

Már ismeretlenül szerettelek,
Sokszor álmodtam Rólad szépeket,
Folyvást vártam, hogy megtekintselek,
Kutattam Rólad készült képeket.
S gerjedt irántad a szerelmem,
Bár jóapám mondta: „tiltott gyümölcs“,
Higgyem el, ha drága az életem,
Hisz őseink tapasztalata bölcs!
Soká nem értettelek jóapám,
Hisz titkoltad, mit ítélt a balsors,
Mi okból pusztult el sok dédapám,
Miért lett nagy–fényes családunk korcs...
Titkoltad nagy őseink mivoltát,
Mert hajdan szerelmünk (óh!) másé lett,
Bár te is gyűlölted a mihasznát,
Ki szerelmünket nincstelenné tett...
Szerelmünk hajdan gazdag és nagy volt,
Mígnem elveszet majdnem mindene;
A gonosz török pusztított és ölt,
Tűzzel és vérrel kűzdött ellene...
De érzem, már közeli a nagy nap,
Velem az Isten is úgy akarja:
Ősi szerelmünk mindent vissza kap,
Hazánkat török többé nem marja...
Már ismeretlenül szerettelek,
Sokszor álmodtam Rólad szépeket,
Folyvást vártam, hogy megtekintselek,
Kutattam Rólad készült képeket.
És eljött a várva–várt pillanat,
Armenia-szerelmem tiéd vagyok,
Tiéd minden tett és bölcs gondolat,
Egybekelve leszünk ismét nagyok!

(1992)
Roland nhg Kéri Kálmán lakásán 1970-ben.


Zbigniew Brzeziński, az USA elnökének nemzetbiztonsági főtanácsadója és Jerzy Giedroyć herceg. Sokat tettek a vörösnáci diktatúrák megsemmisítéséért. A történelmi fényképet Mesnil-le-Roi-ban Roland nhg készítette.


Roland nhg készítette a Solidarnośćot népszerűsítő röplapokat


A világhírűvé vált fényképet Roland nhg készítette: Henryk Jankowski gdański protokanonok, Lech Wałęsa gyóntatója, a vörösnáci ávéhás mocsadék által kegyetlenül meggyilkolt barátja, Jerzy Popiełuszko atya és a Solidarność hős vezére, a későbbi lengyel Köztársasági Elnök Lech Wałęsa.

Автор: armeniankingdom на 2:29 0 коммент. 
Подписаться на: Сообщения (Atom)

մ.իշխ.Ռ.Բագրատունի/red.R.von Bagratuni


Mit jelent ma Hazafinak lenni?

Mit jelent ma Hazafinak  lenni?
Az elfeledett kérdéseket újra fel kell tenni?
Arra is gondoljon holnap a gyermeked,
Ki az, ki sütötte a mai kenyered?

Mit jelent ma Hazafinak lenni?
A boldogulást itthon megkeresni?
Rá kéne jönni, hogy mi a magyar virtus?
Hogy minden magyar szívében ott él Jézus Krisztus?

Mit jelent ma Hazafinak lenni?
újra talpra állni, és újra hegynek menni?
Az elesetteket, ha kell, ölben átcipelni .
Nem pedig hátrahagyva, némán legyinteni.?

Mit jelent ma Hazafinak lenni?
Ha az van megírva, véreddel fizetni?
Sajnálni az ördögtől nemes lelkedet,
De ha az igazságért kell, tested pornak veted?

Hát ezt jelenti ma Hazafinak lenni!
Múltadat és hitedet a jövőnek őrizni.
Nem lehet feladni...nem lehet ezerszer,
Csak győzelemig menni, Isten erejével!


2010 09.12.

Szendreiné Horváth Andrea
Hajdúböszörmény

Kárpáti Piroska
(tanítónő; a románok e verséért 1920-ban felakasztották)


Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértől zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sűrű fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elő velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végső harcban: egyedül leszünk!
És a honszerző hősök hantja vár,
Ha odavész az ősmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!


Add tovább!

Csak morzsolgasd könnyeidet - mint én -

Jó Magyarnak lenni, csak nagyon nehéz !!


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

2. Lavado Tenerife Sur

► Descipcion de la actividad: limpieza exterior de coches con vapor y con tratanimiento de sera. Limpieza interior de coches con aspiradora de alta presion. **************************** SERVICIO ESPECIAL: LIMPIEZA DE MOTOR!

lavado.hupont.hu

3. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

4. lacimarket Smart Crypto Note rendszer ajánlása, CN digitális fizető eszköz

► A Smart Crypto Note (SCN) egy nyílt platform, ahol bárki kibocsáthatja saját, új generációs, biztonságos digitális valutáját. Az SCN rendszerben az első ilyen valuta a CoverNote (CN).

lacimarket.hupont.hu

5. Kasza Tamás Magyarországon először határozta meg a LEZÁRÁS jelentését.

► Ha már minden rendben a cégeddel: van egy jó terméked, szolgáltatásod; terveztél, szerveztél, marketingelsz, hiába, ha nem tudsz lezárni. A lezárás az, amin elbukhatsz.

lezaras.hupont.hu

6. Kasza Tamás: Lezárási Technikák

► A lezárási technikák sikeresssége a természeti törvények ismeretétől függ.

lezarasitechnikak.hupont.hu

7. Lezárási Útmutató Kasza Tamástól

► Ezen az oldalon bemutatjuk neked Kasza Tamás letölthető siker könyvét: Lezárási Útmutató - Az Értékesítés Féltve Örzött Titkai! Díjmentesen letölthető az e-mail címedért!

lazarasiutmutato.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. + Dr. Nem Doktor +

► Dr? Az itt lévő dr-ok jogosultak dr-ként a dr előtag használatára. A doktorokban, tanácsaikban megbízunk. De ön doktor? Nem vagyok Dr. De ettől még tudhatok. Tőlük tanulok 2011 óta. Dr...

dr-nem-doktor.hupont.hu

3. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

4. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

5. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

6. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

7. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

8. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

9. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

10. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

11. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

12. FUTBALL CSAPATOK!

► A világ összes legjobb csapata!

focicsapatok.hupont.hu

13. Horgolt kiegészítők: sapkák, sálak, kézmelegítők, mandzsetták, ékszerek

► A horgolt kiegészítők öltöztetnek, egyedivé tesznek. Kalapok, sapkák, sálak, kesztyűk és ékszerek!

horgol.hupont.hu

14. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

15. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

16. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

17. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

18. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

19. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

20. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

21. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

22. Gyógyító gombák: út az egészségesebb élethez - a megújulás lehetősége

► “A betegség után lesz édes az egészség, a baj után a jó, az éhség után a jóllakottság, az erőfeszítés után a pihenés.” (Hérakleitosz) Az okos ember más kárán tanul, de az igazán bölcs megelőzi a bajt.

megujulasdxn.hupont.hu

23. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

24. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

25. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

26. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

27. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

28. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

29. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

30. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

31. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

32. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

33. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

34. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog budapesti ÜGYVÉD

► Házassági szerződés, ingatlan adásvételi-ajándékozási szerződés, családjog, ingatlanjog, öröklésjog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

35. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

36. Bmx nagyon tuti

► Ha kell alkatrész gyere ha nem akkor ne.Jobnál jobb alkatrészeket és komplet bmxet adunk!

bmxalkatresz.hupont.hu

37. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

38. Olvass! Hírek, Irodalom - Gyönyörködj: virágképek! Légy naprakész!

► Mottó: "Nincs kegyetlenebb zsarnokság, mint az, amelyik a törvények nevében, a jog színeiben cselekszik. Amely éppen azokkal az eszközökkel végez áldozataival, amelyek megmentésüket kellene, szolgálják."

olvass-nezz-lass.hupont.hu

39. Gyermeksarok

► Gyerekeknek mindenféle jó dolog!

gyermeksarok.hupont.hu

40. CNC Fafaragás

► Családi címerek, trófea alátétek, vadász és borász ajándékok, portrék készítése. Brunner András, Email: brunnerwoodwork@gmail.com Telefon: +36 30 359 5624

cncfafaragas.hupont.hu

41. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

42. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

43. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

44. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

45. Sztárok,képeslapok,versek, jelölgetős képek,Honlap készités

► Kedvenc Sztárjaink Képei,képeslapok,mese szereplők és sok más dolgok,Facebookra jelölgetős képek

ancsacs.hupont.hu

46. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

47. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

48. bia-jonas-brothers.hupont.hu

► Jonas Brothers alakulása, filmjeik, albumaik, alapadatok a tagokról, pletykák, képek, egyebek, extrák, részletek a Camp Rock sztárjai : A Jonas Brothers című könyvből

bia-jonas-brothers.hupont.hu

49. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

50. Tippek és tanácsok lakáseladóknak és lakásvásárlóknak

► A lakáseladás és lakásvásárlás folyamata lépésről lépésre

lakasvetel.hupont.hu

51. Hajhosszabbítás olcsón !Szuper minőségű póthaj !

► Póthaj vásárlása kedvező áron! Hozott póthaj, Folyamatosan kedvező munkadíj Akár hétvégén is ! Budapesten !

hoillesztesolcson.hupont.hu

52. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

53. ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ/AC PUMPA - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► ÚJ AC PUMPÁK-ÜZEMANYGASZIVATTYÚK: Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW Típusokhoz elérhető áron...Miskolcon

acpumpauzemanyagszivattyu.hupont.hu

54. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

55. Digitális eszközökkel támogatott matematikatanítás alsó tagozaton

► Gyakorlófeladatok matematika tanításhoz, felzárkóztatáshoz, tehetséggondozáshoz

digimatekalso.hupont.hu

56. Házikedvencek, szórakozás, és minden ami jó

► Sok szertettel köszöntök minden kedves látogatót az oldalamon!!! Remélem mindenki talál az érdeklődésének megfelelő leírást.

szandra-hannah.hupont.hu

57. HuPont.hu Ajánlja: Linkgyűjtemények Linktárak, Webcímtárak, Webkatalógusok

► Mely linktárak, linkgyűjtemények segíthetnek a weboldalad látogatottságának megnövelésében? Mit érdemes tudni a linktárak, linkgyűjtemények, webcímtárak, webkatalógusok működéséről?

linkgyujtemenyek-linktar.hupont.hu

58. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

59. ZSUZSAMAMA ELSŐ FŐZŐOLDALA

► Sütés, főzés, kezdőknek és haladóknak. ZSUZSAMAMA MÁSODIK FŐZŐOLDALA linkje: http://zsuzsamamaketto.hupont.hu/

zsuzsannamama.hupont.hu

60. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

61. POLGÁRDI BÚTORBOLT 8693 Lengyeltóti,Csokonai u.1 Tel./Fax:85/330-370

► <H1>Hálószoba és nappali bútorok, konyhabútorok,étkező garnitúrák,tálaló szekrények,ülőgarnitúrák,gardróbok,kiegészítő kisbútorok!</H1>

polgardibutor.hupont.hu

62. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

63. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

64. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

65. Szegedi költöztetömanufaktúra Tel +36 30 896 45 40

► Most lenne szüksége költöztetöre?Űzletben vásárolt valamit?Tehertaxira van szüksége?Lomtalanitani Szeretne?Bútort szállitatna?Vagy csak rakodásra van szüksége?20 év tapasztalattal vállalom szegeden ezen szolgáltatásokat.Szeged költöztetés+36202299207

koltoztetomanufaktura.hupont.hu

66. Üdvözöllek a weboldalamon!

► Ezen az oldalon a Magyar Karambol Biliárd Artistic - Műlökés sportágról találsz infórmációkat. Tóth László 13 - szoros Artistic országos bajnok hivatalos weboldala.

laszlototh.hupont.hu

67. Saját Weblap

► Informatikai feladatok

eszbetti.hupont.hu

68. TÜKÖRÁLTALTALÁNYOS 1KORINTUSI 13,12

► A LEGSZEBB TÖRTÉNET SZÍNEZHETŐ FORMÁBAN ÉS SZÍNES DIA KÉPEK HITTANÓRÁKRA. Egyéb hittitkok kibontásához gondolatmenetek és segédrajzok.

tukoraltaltalanyos.hupont.hu

69. csak csajoknak!! εїз

► divat,állatok, sztárok,képek.stb...... itt minden van ami egy lányt érdekelhet

csajszik-figyelem.hupont.hu

70. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

71. Látogatottságnövelés Ingyen és Hatékonyan! Több honlap látogató ingyen!

► Itt bevált látogatottság növelési tippeket találhatsz és feliratkozhatsz az ingyenes tanfolyamra! Tedd eredményessé a HuPont.hu weboldalad!

latogatottsagnoveles.hupont.hu

72. GOMBACSÍSZÁR

► Minden gomba ehető egyszer, de valamelyik valóban csak egyszer!!! Túrázók, természetjárók, és gombázók oldala, és mindenkié aki szereti a természetet!

gombacsiszar.hupont.hu

73. PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság

► A társaság fő tevékenysége: megyei területrendezési terv készítése, módosítása, települések településrendezési tervének, valamint módosításának készítése, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és javaslat készítése, továbbá szoftverfejlesztés.

palotasbt.hupont.hu

74. Boldog,Vidám,Rémisztő történetek

► Ha szereted a történeteket, akkor jó helyen jársz.Itt minden féle történet van ami pont NEKED a legkedvesebb.Ha a vidám történet tetszik akkor lehet látni jobb oldalt a menüben. Még ott lesznek a rémisztő és boldog történetek.

kiralytortenetek.hupont.hu

75. tauben, pigeon, porumbei, postagalamb GÁSPÁR ISTVÁN

► A Pannon Maraton Klub 2009 - 2010 évben rendezett versenyeinek CSAPATBAJNOKA (jobbra a 85427 hím látható 755 km lerepülése után 2047 társát utasította maga mögé és 14 órai szállás után NEMZETKÖZI I. díjat nyert!

pannonmaraton.hupont.hu


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 23
Heti: 24
Havi: 250
Össz.: 46 421

Látogatottság növelés
Oldal: Nemzeti kultúránk
Egy Jobbik Földesért Lengyel Sarolta honlapja - © 2008 - 2021 - lengyelsaroltajobbik.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »